ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ

Το παρακάτω ενημερωτικό  έντυπο είναι τρίπτυχο. Μπορείτε να το τυπώσετε σε ένα φύλλο (εμπρός και πίσω όψη)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΩΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ