ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Τι είναι το λίπωμα;

Το λίπωμα είναι ένας καλοήθης όγκος που εξορμάται από τον λιπώδη ιστό. Εμφανίζεται ως σταδιακά αυξανόμενη εξόγκωση σε διάφορα μέρη του σώματος κάτω από το δέρμα, με μαλακή σύσταση στη ψηλάφηση. Πρακτικά μπορεί να εμφανιστεί όπου υπάρχει λιπώδης ιστός. Μπορεί να βρίσκεται κάτω από το δέρμα ή να είναι ενδομυϊκό. Επίσης μπορεί να είναι μονήρες ή πολλαπλό κάτι που συναντούμε στο κληρονομικό σύνδρομο της πολλαπλής (ινω)λιπωμάτωσης.  Μπορεί να είναι μέσα σε κάψα ή  να είναι διαχύτου τύπου.

Τι συμπτώματα προκαλεί;

Συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και όταν εμφανίζει, αυτά προκαλούνται από την πίεση που ασκεί το λίπωμα, συνήθως όταν είναι σημαντικό σε μέγεθος, στους πέριξ ιστούς. Ήπιος πόνος στην κίνηση είναι συνήθης ανάλογα με την θέση του λιπώματος.

Μπορεί να γίνει κακόηθες;

Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Η κακοήθης εκδοχή του είναι σπάνια, λέγεται λιποσάρκωμα και πιστεύεται ότι είναι εξαρχής κακοήθης όγκος

Ποια είναι η θεραπεία του;

Η αφαίρεσή του είναι η μόνη θεραπευτική λύση.  Το λίπωμα  είναι όγκος, καλοήθης μεν (δεν διηθεί  δηλαδή και δεν δίνει μεταστάσεις) αλλά όγκος, που πρακτικά σημαίνει ότι με την πάροδο των πολλών ετών αναμένεται να αυξάνει σε μέγεθος και να γίνεται συμπτωματικό. Η αφαίρεσή του τότε απαιτεί μεγαλύτερη τομή, ακόμη και γενική αναισθησία. Εάν αφαιρεθεί σε μικρό μέγεθος  πολλές φορές η επέμβαση γίνεται με μέθη ακόμη και με τοπική αναισθησία και φυσικά απαιτείται πολύ μικρότερη τομή καταλείποντας πολύ καλύτερη μετεγχειρητική ουλή.