ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ

Οι κήλες της λευκής γραμμής εντοπίζονται στη μέση γραμμή, συνήθως  άνωθεν του ομφαλού, στην περιοχή που λέγεται επιγάστριο γι αυτό και καλούνται  επιγαστρικές κήλες. Μπορεί να περιέχουν αναλόγως του  μεγέθους τους επίπλουν,  έντερο ή  μόνο προπεριτοναϊκό λίπος ιδιαίτερα εάν εντοπίζονται αρκετά ψηλά προς την ξιφοειδή απόφυση.  Όπως κάθε άλλη κήλη μεγαλώνει σταδιακά και έχει τον κίνδυνο της περίσφιξης. Η αντιμετώπιση ιδίως σε μικρές κήλες είναι η κλασσική αποκατάσταση με πλαστική της κήλης και ενίσχυση αυτής  με πλέγμα. Σε μεγαλύτερες κήλες προτιμάται η λαπαροσκοπική αποκατάσταση . Δεν πρέπει να συγχέονται με την διάσταση της μέσης (λευκής) γραμμής με την οποία μπορεί να συνυπάρχουν. Η διάσταση της λευκής γραμμής  δεν αποτελεί αληθή κήλη και ως εκ τούτου δεν έχει κινδύνους περίσφιξης ή ειλεού. Είναι κατ ουσίαν χαλάρωση, αποπλάτυνση και λέπτυνση της μέσης γραμμής,  συνήθως λόγω  παχυσαρκίας ή εγκυμοσύνης. Η επέμβαση γίνεται για αισθητικούς κυρίως λόγους και περιλαμβάνει την συρραφή  συμπλησίαση των απονευρωτικών πετάλων εκατέρωθεν της μέσης γραμμής και την ενίσχυση της πλαστικής με πλέγμα.