ΜΗΡΟΚΗΛΗ

Η μηροκήλη είναι η κήλη που βγαίνει μέσα  από τον μηριαίο δακτύλιο.  Ο  μηριαίος δακτύλιος αποτελεί ανατομική δομή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο στη ρίζα του μηρού (ριζομήριο).   Είναι πολύ συχνότερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.  Λόγω της σχετικά ανένδοτης δομής του μηριαίου δακτυλίου οι μηροκήλες μπορεί  να αυξάνουν σε μέγεθος ενώ  στόμιο τους, ο αυχένας της κήλης, ο μηριαίος δακτύλιος δηλαδή να παραμένει ο ίδιος σε μέγεθος, συγκριτικά στενός ανάλογα με το μέγεθος της κήλης  με συνέπεια ο κίνδυνος περίσφιξης και ειλεού να είναι  σημαντικός.

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική, ανοικτή είτε λαπαροσκοπική με χρήση πλέγματος. Στην ανοικτή μέθοδο συνήθως ο μηριαίος δακτύλιος σφραγίζεται με βύσμα πλέγματος αφού προηγουμένως η κήλη έχει αναταχθεί. Στη λαπαροσκοπική επέμβαση η τεχνική  είναι η ίδια με αυτή της βουβωνοκήλης.